Grundläggande principer

När organisatörerna samlar in stödförklaringar för sina initiativ ska de behandla undertecknarnas personuppgifter i potentiellt sett stor skala. Företrädaren för organisatörsgruppen (eller den rättsliga enhet som eventuellt bildas specifikt för att förvalta initiativet) ansvarar för behandlingen av personuppgifterna och har därför rollen som så kallad personuppgiftsansvarig.

När insamlingen och/eller överföringen av de insamlade stödförklaringarna görs via det centrala systemet för namninsamling på nätet träder EU-kommissionen in och tar över ansvaret från organisatörerna genom att fungera som gemensam personuppgiftsansvarig.

Om organisatörsgruppen lyckas samla in det antal stödförklaringar som krävs skickas de till de behöriga nationella myndigheterna för kontroll och intygande. De nationella myndigheterna betraktas då som personuppgiftsansvariga för den behandlingen.

Vilka regler måste följas vid behandlingen av personuppgifter?

Skyldigheter för personuppgiftsansvariga – scenario 1

Skyldigheter för personuppgiftsansvariga – scenario 2

Kontakta nationella myndigheter

Observera att den här webbsidan innehåller begränsad information och inte omfattar regler som gäller för behandling av personuppgifter i samband med till exempel insamling av undertecknarnas mejladresser och uppgifter om initiativens sponsorer och frivilliga medarbetare.