Principii cheie

Atunci când colectează declarații de susținere pentru inițiativa lor, organizatorii prelucrează datele cu caracter personal ale semnatarilor pe o scară potențial mare. Reprezentantul grupului de organizatori (sau entitatea juridică înființată special pentru a gestiona inițiativa, dacă este cazul) răspunde de prelucrarea acestor date cu caracter personal și este așa-numitul operator de date.

Atunci când colectarea și/sau transferul declarațiilor de susținere colectate se realizează prin intermediul sistemului central de colectare online, Comisia Europeană preia o parte din responsabilitate, acționând ca operator comun de date pentru aceste operațiuni de prelucrare.

Dacă grupul de organizatori colectează numărul necesar de declarații de susținere, acestea sunt transmise apoi autorităților naționale competente pentru verificare și certificare. Autoritățile naționale sunt considerate a fi operatori de date în ceea ce privește aceste operațiuni de prelucrare.

Care sunt normele care trebuie respectate la prelucrarea datelor cu caracter personal?

Obligațiile operatorilor de date – Scenariul 1

Obligațiile operatorilor de date – Scenariul 2

Contacte la nivel național

  • Datele de contact ale autorităților responsabile pentru verificarea și certificarea declarațiilor de susținere sunt disponibile aici.
  • Datele de contact ale autorităților naționale de protecție a datelor sunt disponibile aici.

Menționăm că această pagină oferă informații limitate și nu acoperă normele privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul colectării adreselor de e-mail ale semnatarilor și a datelor despre sponsorii inițiativelor, despre voluntarii care își oferă serviciile în sprijinul inițiativelor etc.