Podstawowe zasady

Gromadząc deklaracje poparcia dla swojej inicjatywy, organizatorzy przetwarzają dane osobowe na potencjalnie dużą skalę. Za przetwarzanie tych danych osobowych odpowiada przedstawiciel grupy organizatorów (lub podmiot prawny utworzony specjalnie w celu zarządzania inicjatywą) – pełni on rolę administratora danych.

Jeżeli gromadzenie lub przekazywanie zgromadzonych deklaracji poparcia odbywa się za pośrednictwem centralnego systemu zbierania deklaracji online, Komisja Europejska ogranicza odpowiedzialność organizatorów i w przypadku takich operacji przetwarzania danych pełni rolę współadministratora danych.

Jeżeli grupa organizatorów zbierze wymaganą liczbę deklaracji poparcia, deklaracje te są przekazywane właściwym organom krajowym do weryfikacji i poświadczenia. W przypadku tych operacji przetwarzania danych administratorami danych są organy krajowe.

Przepisy, których należy przestrzegać przy przetwarzaniu danych osobowych

Obowiązki administratorów danych – scenariusz 1

Obowiązki administratorów danych – scenariusz 2

Kontakt na szczeblu krajowym

- Dane kontaktowe krajowych organów odpowiedzialnych za weryfikację i poświadczenie deklaracji poparcia są dostępne tutaj.

- Dane kontaktowe krajowych organów ochrony danych są dostępne tutaj.

Informacje na tej stronie mają ograniczony zakres i nie obejmują przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku z gromadzeniem adresów e-mail sygnatariuszy, danych sponsorów inicjatyw, wolontariuszy współpracujących z inicjatywą itp.