Basisbeginselen

Bij het verzamelen van handtekeningen voor hun initiatief moeten organisatoren persoonsgegevens verwerken, vaak op grote schaal. De vertegenwoordiger van de groep organisatoren (of eventueel de daarvoor opgerichte juridische entiteit) moet hierop toezien als zogenaamde “verwerkingsverantwoordelijke”.

Als de steunbetuigingen worden verzameld en/of ingediend via het zogenaamde centrale online verzamelsysteem draagt de Europese Commissie voor deze taken een deel van de verantwoordelijkheid door op te treden als gezamenlijke verantwoordelijke voor de verwerking.

Als de organisatoren eenmaal het vereiste aantal steunbetuigingen hebben verzameld, moeten ze deze overdragen aan de bevoegde nationale instanties ter verificatie en certificering. Voor die stap in de procedure zijn de nationale instanties de “verwerkingsverantwoordelijke”.

Welke regels gelden er voor het verwerken van persoonsgegevens?

Contactpunten op nationaal niveau

  • Nationale instanties voor de controle en certificering van steunbetuigingen: contactgegevens
  • Nationale instanties voor gegevensbescherming: contactgegevens

Let op: De informatie op deze pagina is niet volledig en heeft geen betrekking op de verwerking van onder andere e-mailadressen van ondertekenaars, gegevens van sponsors, gegevens van vrijwillige medewerkers enz.