Prinċipji ewlenin

Meta jiġbru d-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ għall-inizjattiva tagħhom, l-organizzaturi jipproċessaw id-data personali tal-firmatarji fuq skala potenzjalment kbira. Ir-rappreżentant tal-grupp ta’ organizzaturi (jew l-entità legali maħluqa speċifikament biex timmaniġġja l-inizjattiva, jekk ikun hemm) hu responsabbli għall-ipproċessar ta’ din id-data personali u huwa l-hekk imsejjaħ kontrollur tad-data

Meta l-ġbir u/jew it-trasferiment tad-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ miġbura jitwettqu permezz tas-sistema ċentrali ta' ġbir online, il-Kummissjoni Ewropea tintervjeni biex ittaffi r-responsabbiltà tal-organizzaturi billi taġixxi bħala kontrollur konġunt tad-data għal dawn l-operazzjonijiet ta’ pproċessar.

Fil-każ li n-numru meħtieġ ta’ dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ ikun inġabar mill-grupp ta’ organizzaturi, dawn id-dikjarazzjonijiet imbagħad jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għall-verifika u ċ-ċertifikazzjoni. L-awtoritajiet nazzjonali huma meqjusa bħala kontrolluri tad-data fir-rigward ta’ dawn l-operazzjonijiet ta’ pproċessar.

Liema huma r-regoli relatati mal-ipproċessar tad-data personali?

Obbligi tal-kontrolluri tad-<i>data</i> - Xenarju 1

Obbligi tal-kontrolluri tad-<i>data</i> - Xenarju 2

Kuntatti fil-livell nazzjonali

  • Id-dettalji ta’ kuntatt tal-awtoritajiet nazzjonali responsabbli li jivverifikaw u jiċċertifikaw id-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ huma disponibbli hawn.
  • Id-dettalji ta’ kuntatt tal-awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni tad-data huma disponibbli hawn.

Jekk jogħġbok innota li din il-paġna web tipprovdi informazzjoni limitata u ma tkoprix regoli fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali fil-kuntest ta’ ġbir tal-indirizzi tal-email, sponsors ta’ inizjattiva, kollaboraturi volontarji ta’ inizjattiva, eċċ.