Galvenie principi

Vācot paziņojumus par atbalstu savai iniciatīvai, organizatori var plašā mērogā apstrādāt parakstītāju persondatus. Organizatoru grupas pārstāvis (vai, ja tāda ir, juridiska persona, kas īpaši izveidota iniciatīvas pārvaldībai) ir atbildīgs par šo persondatu apstrādi un ir tā sauktais datu pārzinis.

Ja savāktos paziņojumus par atbalstu vāc un/vai nosūta, izmantojot centralizēto vākšanas tiešsaistes sistēmu, tad nolūkā samazināt organizatoru atbildību iesaistās Eiropas Komisija, šo apstrādes darbību veikšanai kopā ar tiem uzņemoties kopīgā datu pārziņa lomu.

Ja organizatoru grupa ir savākusi nepieciešamo paziņojumu par atbalstu skaitu, šos paziņojumus iesniedz kompetentajām valsts iestādēm verifikācijai un sertifikācijai. Valsts iestādes tiek uzskatītas par datu pārziņiem attiecībā uz šīm apstrādes darbībām.

Kādi noteikumi jāievēro, apstrādājot persondatus?

Kontaktpersonas valsts līmenī

  • Valsts iestāžu, kas ir atbildīgas par paziņojumu par atbalstu pārbaudi un apliecināšanu, kontaktinformācija ir pieejama šeit.
  • Valsts datu aizsardzības iestāžu kontaktinformācija ir pieejama šeit.

Ņemiet vērā, ka šajā tīmekļa vietnē ir sniegta ierobežota informācija un nav ietverti noteikumi par persondatu apstrādi saistībā ar parakstītāju, iniciatīvas sponsoru, iniciatīvā iesaistīto brīvprātīgo un citu personu e-pasta adrešu vākšanu.