Pagrindiniai principai

Organizatoriai, savo iniciatyvoms rinkdami pritarimo pareiškimus, gali tvarkyti didelį kiekį pasirašančių asmenų duomenų. Organizatorių grupės atstovas (arba, jei yra, konkrečiai iniciatyvai administruoti sukurtas teisinis subjektas) atsako už šių asmens duomenų tvarkymą ir yra vadinamas duomenų valdytoju.

Jei pritarimo pareiškimai renkami ar perduodami per centrinę internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą, Europos Komisija palengvina organizatorių atsakomybę prisiimdama šių operacijų bendro duomenų tvarkytojo vaidmenį.

Organizatorių grupei surinkus reikalaujamą pritarimo pareiškimų skaičių, šie pareiškimai perduodami kompetentingoms nacionalinėms institucijoms patikrinti ir patvirtinti. Nacionalinės valdžios institucijos, vykdančios šias duomenų tvarkymo operacijas, laikomos duomenų valdytojomis.

Kokių taisyklių reikia laikytis tvarkant asmens duomenis?

Duomenų valdytojų prievolės. 1 atvejis

Duomenų valdytojų prievolės. 2 atvejis

Nacionalinio lygmens įstaigų kontaktiniai duomenys

  • Nacionalinių institucijų, atsakingų už pritarimo pareiškimų tikrinimą ir tvirtinimą, kontaktiniai duomenys pateikiami čia.
  • Nacionalinių duomenų apsaugos institucijų kontaktiniai duomenys pateikiami čia.

Atkreipkite dėmesį, kad šiame tinklalapyje pateikiama informacija neišsami, jame nėra informacijos apie asmens duomenų tvarkymą renkant pasirašančių asmenų e. pašto adresus, duomenis apie iniciatyvos rėmėjus, iniciatyvos savanorius ir pan.