Ključna načela

Pri prikupljanju izjava o potpori za svoju inicijativu organizatori obrađuju osobne podatke potpisnika i može se raditi o velikoj količini podataka. Za obradu tih osobnih podataka odgovoran je predstavnik skupine organizatora (ili, ako postoji, pravni subjekt posebno osnovan za upravljanje inicijativom) i on je tzv. voditelj obrade podataka.

Ako se prikupljanje i/ili prijenos prikupljenih izjava o potpori obavlja putem središnjeg sustava internetskog prikupljanja, Europska komisija preuzima ulogu zajedničkog voditelja obrade u tim postupcima obrade podataka kako bi se smanjila odgovornost organizatora.

Ako skupina organizatora prikupi potreban broj izjava o potpori, te se izjave zatim šalju nadležnim nacionalnim tijelima na provjeru i potvrđivanje. Ta se nacionalna tijela smatraju voditeljima u tim postupcima obrade podataka.

Kojih se propisa treba pridržavati pri obradi osobnih podataka?

Tijela za kontakt na nacionalnoj razini

  • Podaci za kontakt nacionalnih tijela nadležnih za provjeru i potvrdu izjava o potpori dostupni su ovdje.
  • Podaci za kontakt nacionalnih tijela za zaštitu podataka dostupni su ovdje.

Informacije iznijete na ovoj stranici ograničene su i ne obuhvaćaju pravila o obradi osobnih podataka u slučaju prikupljanja adresa e-pošte potpisnika, podataka o sponzorima inicijative, dobrovoljnim suradnicima inicijative itd.