Keskeiset periaatteet

Kun järjestäjät keräävät tuenilmauksia aloitteelleen, on mahdollista, että he käsittelevät allekirjoittajien henkilötietoja varsin laajamittaisesti. Henkilötietojen käsittelystä vastaa rekisterinpitäjä, joka on järjestäjäryhmän edustaja (tai aloitteen hallinnointia varten mahdollisesti perustettu oikeushenkilö).

Silloin kun tuenilmauksia kerätään ja/tai siirretään keskitetyn verkkokeruujärjestelmän kautta, Euroopan komissio pyrkii keventämään järjestäjien vastuuta toimimalla yhteisenä rekisterinpitäjänä tällaisissa käsittelytoimissa.

Jos järjestäjäryhmä on kerännyt vaaditun määrän tuenilmauksia, ne toimitetaan toimivaltaisille kansallisille viranomaisille tarkastamista ja vahvistamista varten. Tällaisissa käsittelytoimissa rekisterinpitäjinä pidetään kansallisia viranomaisia.

Mitä sääntöjä henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava?

Rekisterinpitäjien velvoitteet – Tapaus 1

Rekisterinpitäjien velvoitteet – Tapaus 2

Kansallisten viranomaisten yhteystiedot

Huom. Tämän verkkosivun tiedot eivät ole tyhjentäviä. Sivulla ei esitetä sääntöjä, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi kerättäessä allekirjoittajien sähköpostiosoitteita tai tietoja aloitteiden sponsoreista ja vapaaehtoisista yhteistyökumppaneista.