Kesksed põhimõtted

Oma algatusele toetusavalduste kogumisel töötlevad korraldajad allakirjutanute isikuandmeid küllaltki suures ulatuses. Korraldajate rühma esindaja (või algatuse juhtimiseks loodud juriidiline isik, kui see on olemas) vastutab selliste isikuandmete töötlemise eest ja on nn vastutav töötleja.

Kui toetusavalduste kogumine ja/või edastamine toimub veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi kaudu, võtab Euroopa Komisjon meetmeid, et vähendada korraldajate koormust, tegutsedes selliste töötlemistoimingute kaasvastutava töötlejana.

Kui korraldajate rühm on kogunud vajaliku arvu toetusavaldusi, esitatakse need seejärel pädevatele riiklikele asutustele kontrollimiseks ja tõendamiseks. Nende töötlemistoimingute puhul käsitatakse riigi ametiasutusi vastutavate töötlejatena.

Milliseid õigusnorme tuleb isikuandmete töötlemisel täita?

Vastutavate töötlejate kohustused – 1. stsenaarium

Vastutavate töötlejate kohustused – 2. stsenaarium

Kontaktandmed riikide tasandil

  • Toetusavalduste kontrollimise ja tõendamise eest vastutavate riiklike ametiasutuste kontaktandmed leiate siit.
  • Riiklike andmekaitseasutuste kontaktandmed leiate siit.

Juhime tähelepanu, et käesolev veebileht sisaldab piiratud teavet ega hõlma eeskirju isikuandmete töötlemise kohta seoses allakirjutanute e-posti aadresside kogumisega, algatuse sponsoritega, algatuse vabatahtlike koostööpartneritega jne.