Få mer att säga till om i frågor som berör dig direkt. Med ett europeiskt medborgarinitiativ kan du bidra till EU-politiken genom att uppmana EU-kommissionen att föreslå nya lagar. När ett initiativ har fått en miljon underskrifter måste kommissionen ta ställning till det.

Se hur det fungerar steg för steg
Videoklipp om medborgarinitiativet
99 registrerings- ansökningar
76 registrerade initiativ
6 inlämnade initiativ

Senaste nytt

The Commission grants further extensions to citizens' initiatives due to the COVID-19 pandemic

Innehållet finns inte på svenska men på Engelska

Due to the challenges caused by the COVID-19 pandemic, the Commission decided on 19 February to grant a further 3-month extension for citizens' initiatives that were in the process of collecting statements of support on 1 February 2021. Organisers of the initiatives concerned have been notified by the Commission. Read the text of the Commission implementing decision.


Kommissionens svar på initiativet Minority Safepack

Kommissionen har publicerat ett svar på medborgarinitiativet ”Minority Safepack – en miljon underskrifter för mångfald i Europa”, som är det femte initiativet som har fått stöd av över 1 miljon människor runtom i EU. Läs kommissionens meddelande


Det omarbetade dricksvattendirektivet har trätt i kraft

Omarbetningen av dricksvattendirektivet är en direkt följd av det första framgångsrika europeiska medborgarinitiativet Right2Water (Vatten och sanitet är en mänsklig rättighet! Vatten är en samhällsnytta, inte en handelsvara!). Den nya lagstiftningen ska garantera dricksvattnets kvalitet och säkerhet och se till att utsatta grupper har tillgång till rent dricksvatten.

Evenemangskalender

Kolla vilka evenemang om medborgarinitiativet som är på gång. Du kan också se tidigare evenemang – i vissa fall finns det inspelningar.

Kolla kalendern!