Få mer att säga till om i frågor som berör dig direkt. Med ett europeiskt medborgarinitiativ kan du bidra till EU-politiken genom att uppmana EU-kommissionen att föreslå nya lagar. När ett initiativ har fått en miljon underskrifter måste kommissionen ta ställning till det.

Se hur det fungerar steg för steg

96 registreringsansökningar 71 registrerade initiativ   5 inlämnade initiativ

Videoklipp om medborgarinitiativet

Senaste nytt