Zapojte sa do politík, ktoré ovplyvňujú vaše životy. Európska iniciatíva občanov je pre vás jedinečnou príležitosťou prispievať k formovaniu EÚ tým, že Európsku komisiu vyzvete, aby navrhla nové právne predpisy. Ak iniciatíva získa 1 miliónov podpisov, Komisia rozhodne, aké opatrenia v danej súvislosti prijme.

Pozrite si postup EIO krok za krokom

96 žiadostí o registráciu: 71 zaregistrovaných iniciatív:   5 úspešných iniciatív:

Video o Európskej iniciatíve občanov

Najnovšie aktuality