Sada možete konkretnije doprinijeti oblikovanju politika koje utječu na vaš život. Europska građanska inicijativa jedinstven je instrument koji vam omogućuje da od Europske komisije zatražite da predloži nove propise i tako sudjelujete u oblikovanju EU-a. Ako se za određenu inicijativu prikupi milijun potpisa, Komisija odlučuje koje će mjere poduzeti.

Postupak korak po korak

98 Zahtjevi za registraciju: 74 Registrirane inicijative:   5 Uspješne inicijative:

Videozapis o europskoj građanskoj inicijativi

Najnovije vijesti