Bíodh ról níos mó agat i gceapadh na mbeartas a imríonn tionchar ar do shaol. Is deis ar leith duitse an Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh chun cuidiú a thabhairt an tAontas Eorpach a mhúnlú trí thathant ar an gCoimisiún Eorpach dlíthe nua a mholadh. Ar 1 mhilliún síniú a bheith bailithe le haghaidh tionscnaimh, cinnfidh an Coimisiún cé na bearta is gá a dhéanamh.

Féach conas a n-oibríonn an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh, céim ar chéim

98 iarrataí ar chlárú: 74 tionscnaimh a cláraíodh:   5 tionscnaimh ar éirigh leo:

Físeán faoin dTionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh.

An scéala is déanaí