Εκφράστε δυναμικότερα την άποψή σας για τις πολιτικές που επηρεάζουν τη ζωή σας. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι ένας μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορείτε να συμβάλετε στη διαμόρφωση της ΕΕ, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νέους νόμους. Μόλις μια πρωτοβουλία συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο υπογραφές, η Επιτροπή θα αποφασίσει σε ποιες ενέργειες θα προβεί.

Δείτε πώς λειτουργεί βήμα βήμα
Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών σε βίντεο.
102 αιτήσεις καταχώρισης
78 καταχωρισθείσες πρωτοβουλίες
6 επιτυχημένες πρωτοβουλίες

Τελευταίες ειδήσεις

National on-line events promoting the ECI – in Denmark (20 May) and Sweden (25 May)

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο στα ελληνικά αλλά στα English

The European Commission kicked off its 2021 series of 10 online events on the European Citizens Initiative with a successful event focused on Germany on 28 April. On 20 May we are inviting Danish citizens to discover this unique instrument of participatory democracy and on 25 May it will be Sweden’s turn. You will meet engaged citizens, EU institutions' representatives and stakeholders passionate about participatory democracy. Current and former organisers will also participate to give their insights. 


Επόμενο διαδικτυακό σεμινάριο του φόρουμ ΕΠΠ: «Η ΕΠΠ βήμα προς βήμα», 18 Μαΐου

Πάρτε μέρος στο διαδικτυακό σεμινάριο «Η ΕΠΠ βήμα προς βήμα», στις 18 Μαΐου, για να δείτε πώς λειτουργούν στην πράξη όλες οι διαδικασίες για μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών - από τηνπροετοιμασία και την καταχώριση της πρωτοβουλίας ως τη συγκέντρωση και την επαλήθευση των υπογραφών και την υποβολή. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού σεμιναρίου.


New initiatives for ‘Civil Servant Exchange Program' and ‘Green Garden Roof Tops' registered

The Commission has registered today two new European citizens' initiatives.

The organisers of the ‘Civil Servant Exchange Program initiative invite the Commission to launch a scheme offering civil servants from EU countries professional experience in a similar service in another Member State for a period of 2 to 12 months.

The organisers of the ‘Green Garden Roof Tops' initiative call on the Commission to propose a framework to facilitate the creation of green gardens on companies’ rooftops.

Χρονοδιάγραμμα εκδηλώσεων

Δείτε τις προσεχείς εκδηλώσεις που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Μπορείτε επίσης να δείτε τον κατάλογο των προηγούμενων εκδηλώσεων· για ορισμένες εκδηλώσεις υπάρχουν διαθέσιμες εγγραφές.

Δείτε το ημερολόγιο!