Získejte větší vliv na politická témata, která se vás týkají. Evropská občanská iniciativa je jedinečným způsobem, jak se podílet na utváření EU a vyzvat Evropskou komisi k tomu, aby navrhla nové právní předpisy. Jakmile se v rámci iniciativy nasbírá milion podpisů, Komise rozhodne, jaká opatření přijme.

Pokyny k jednotlivým krokům
Videa o evropské občanské iniciativě
99 žádostí o registraci
76 zaregistrovaných iniciativ
6 úspěšných iniciativ

Aktuality

The Commission grants further extensions to citizens' initiatives due to the COVID-19 pandemic

V jazyce čeština obsah bohužel není k dispozici. Je k dispozici pouze v jazyce Anglicky

Due to the challenges caused by the COVID-19 pandemic, the Commission decided on 19 February to grant a further 3-month extension for citizens' initiatives that were in the process of collecting statements of support on 1 February 2021. Organisers of the initiatives concerned have been notified by the Commission. Read the text of the Commission implementing decision.


Odpověď Evropské komise na iniciativu „Minority Safepack“

Evropská komise zveřejnila svou odpověď na evropskou občanskou iniciativu „Minority Safepack – milion podpisů pro rozmanitost v Evropě“, což je pátá úspěšná iniciativa, kterou v celé EU podpořil více než jeden milion občanů. Sdělení Komise si můžete přečíst zde.


Revidovaná směrnice o pitné vodě vstupuje v platnost

Dnes vstupuje v platnost revidovaná směrnice o pitné vodě. Jedná se o přímou reakci na vůbec první úspěšnou evropskou občanskou iniciativu s názvem „Voda a hygiena jsou lidská práva! Voda je veřejné dobro, ne komodita!“. Nová právní úprava zajistí bezpečnost a kvalitu pitné vody, jakož i snazší přístup k pitné vodě pro zranitelné skupiny obyvatelstva.

Kalendář akcí

Sledujte naplánované akce spojené s evropskou občanskou iniciativou. Najdete zde i seznam těch akcí, které již proběhly. U některých jsou k dispozici nahrávky.

Sledujte kalendář!