Окажете по-голямо влияние върху политиките, които ви засягат. Европейската гражданска инициатива е уникален начин да допринесете за посоката на развитие на ЕС, като приканите Европейската комисия да предложи нови закони. Когато дадена инициатива събере 1 милион подписа, Комисията ще реши какви действия да предприеме.

Вижте каква е процедурата стъпка по стъпка
Видеоклип за Европейската гражданска инициатива
99 искания за регистрация
76 регистрирани инициативи
6 успешни инициативи

Последни новини

The Commission grants further extensions to citizens' initiatives due to the COVID-19 pandemic

Съдържанието не е налично на български, но е достъпно на Английски.

Due to the challenges caused by the COVID-19 pandemic, the Commission decided on 19 February to grant a further 3-month extension for citizens' initiatives that were in the process of collecting statements of support on 1 February 2021. Organisers of the initiatives concerned have been notified by the Commission. Read the text of the Commission implementing decision.


Европейската комисия отговаря на инициативата Minority SafePack

Европейската комисия публикува своя отговор на европейската гражданска инициатива „Minority SafePack — един милион подписа за многообразието в Европа“, която е петата инициатива, подкрепена от над 1 милион граждани в целия ЕС. Прочетете съобщението на Комисията.


Преразгледаната Директива за питейната вода влиза в сила

Днес влиза в сила преразгледаната Директива за питейната вода — пряк отговор на първата успешна европейска гражданска инициатива — Водата и санитарно-хигиенните условия са човешко право! Водата е обществено благо, а не стока! С новото законодателство ще се гарантират безопасността и качеството на питейната вода и ще се улесни достъпът до вода за уязвимите групи.

Календар на проявите

Вижте предстоящите прояви, свързани с Европейската гражданска инициатива. Можете да видите и списък с предишните прояви, като за някои има записи.

Проверете в календара!