Bendri aspektai

Pradžia. Iniciatyva

Pradžia. Organizatoriai

Iniciatyvos užregistravimas

Paramos gavimas

Pritarimo pareiškimas

Pritarimo pareiškimų patvirtinimas

Iniciatyvos pateikimas

Atsakymo gavimas

Finansavimas ir parama

Ryšių palaikymas

Duomenų apsauga