Yleistä

Kansalaisaloitteen valmistelu

Järjestäjäryhmän perustaminen

Kansalaisaloitteen rekisteröinti

Tuenilmausten kerääminen

Aloitteen kannattaminen

Allekirjoitusten (tuenilmausten) tarkastuttaminen viranomaisilla

Kansalaisaloitteen toimittaminen komissiolle

Komission vastaus kansalaisaloitteeseen

Taloudellinen ja muu tuki

Tiedotus

Tietosuoja