Общи въпроси

Започване на инициатива

Започване на инициатива – организаторите

Регистрация на инициатива

Събиране на подкрепа

Подкрепяне на инициативи

Проверка на изявленията за подкрепа

Внасяне на инициатива

Получаване на отговор

Финансиране и дарения

Комуникация

Защита на данните