Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

ELi institutsioonide veebilehed Euroopa kodanikualgatuse kohta

Lingid Euroopa Liidu institutsioonide veebisaitidele, kus antakse teavet Euroopa kodanikualgatuse kohta:

Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjon registreerib uusi algatusi ja vastab edukatele algatustele. Samuti haldab komisjon Euroopa kodanikualgatuse veebisaiti, Euroopa kodanikualgatuse foorumit ja teavituskampaaniat (koos oma esindustega liikmesriikides).

Euroopa Parlament

Euroopa Parlament korraldab edukate algatuste jaoks avalikke kuulamisi ja aitab suurendada teadlikkust sellest vahendist.

Euroopa kodanikualgatusega seotud Euroopa Parlamendi ürituste loetelu

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Komitee aitab suurendada teadlikkust Euroopa kodanikualgatusest ja sidusrühmade võrgustike loomisest. Samuti korraldab komitee igal aastal Euroopa kodanikualgatuse päeva.

Euroopa demokraatiapass

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?