Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

„End the Cage Age“

Předložení iniciativy a její posouzení

Evropská občanská iniciativa pod názvem „End the Cage Age“ (Konec doby klecové), jejímž organizátorům se podařilo shromáždit 1 397 113 podpisů, byla předložena Komisi 2. října 2020. Viz tisková zpráva.

Organizátoři se 30. října 2020 setkali s místopředsedkyní Evropské komise Věrou Jourovou, která je odpovědná za portfolio „hodnoty a transparentnost“, a komisařkou pro zdraví a bezpečnost potravin Stellou Kyriakidesovou.

Veřejné slyšení v Evropském parlamentu proběhlo 15. dubna 2021. Viz tisková zpráva.

Evropský parlament iniciativu projednával na svém plenárním zasedání 10. června 2021. Ve svém usnesení přijatém tentýž den vyjádřil Evropský parlament této iniciativě podporu. Viz tisková zpráva Evropského parlamentu.

Komise přijala 30. června 2021 sdělení, v němž uvádí, jaká opatření hodlá v reakci na iniciativu „End the Cage Age“ přijmout. Viz tisková zpráva a otázky a odpovědi.

Odpověď Evropské komise

Hlavní závěry tohoto sdělení:

Komise se ve své reakci na evropskou občanskou iniciativu zavazuje, že do konce roku 2023 předloží legislativní návrh na postupné ukončení a konečný zákaz používání klecových systémů pro všechna zvířata uvedená v této iniciativě.

Návrh Komise se bude týkat zejména:

  • zvířat, na něž se právní předpisy již vztahují: nosnice, prasnice a telata
  • ostatních zvířat uvedených v evropské občanské iniciativě: králíci, kuřice, plemenná drůbež, brojleři, křepelky, kachny a husy. U těchto zvířat již Komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby doplnil stávající vědecké důkazy, a mohly tak být stanoveny podmínky potřebné pro zákaz klecí.

Komise se již v rámci své strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ zavázala, že navrhne revizi právních předpisů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, včetně právních předpisů týkajících se dopravy a chovu, které v současné době procházejí kontrolou účelnosti. Tato kontrola má být dokončena do léta 2022.

Souběžně s právními předpisy a s cílem usnadnit vyvážený a hospodářsky životaschopný přechod na chov bez klecí bude Komise usilovat o konkrétní podpůrná opatření v klíčových souvisejících oblastech politiky, jako jsou obchod a výzkum a inovace. Nová společná zemědělská politika zejména poskytne finanční podporu a pobídky, jako je nový nástroj ekorežimů, s cílem pomoci zemědělcům modernizovat jejich zařízení v zájmu šetrnějšího zacházení se zvířaty v souladu s novými normami. Kromě toho mohou členské státy využít Fond pro spravedlivou transformaci a Nástroj pro oživení a odolnost k podpoře zemědělců při adaptaci na bezklecový chov.

Hledáte poradenství a kontakty?