Sommarju tar-regoli

Dawn ir-regoli japplikaw biss għall-inizjattivi taċ-ċittadini rreġistrati mill-1 ta’ Jannar 2020.

* Età minima għall-appoġġ ta’ inizjattiva:

Din tikkorrispondi għall-età li tintitolak biex tivvota fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew. Jekk jixtiequ l-pajjiżi jistgħu jiddeċiedu li jbaxxu l-età sa 16-il sena. 

** Data meħtieġa:

A: Ismijiet sħaħ, Kunjomijiet, Residenza (triq, numru, kodiċi postali, belt, pajjiż), Data tat-twelid, Data, Firma  

B: Ismijiet sħaħ, Kunjomijiet, Numru ta’ identifikazzjoni personali/numru tad-dokument ta’ identifikazzjoni personali, Tip ta’ numru jew dokument ta’ identifikazzjoni personali, Data, Firma 

*** L-identifikazzjoni permezz ta’ eID hi possibbli għal appoġġ permezz tas-sistema ċentrali ta’ ġbir online biss

Applikazzjoni tar-regoli f’kull pajjiż

L-Istati Membri huma elenkati f’ordni alfabetiku billi jużaw l-ortografija tal-lingwa sors tagħhom (ordni tal-protokoll).

  Età minima għall-appoġġ ta’ inizjattiva * Data meħtieġa ** tip ta’ numru jew ta’ dokumenti ta’ identifikazzjoni personali (għal B biss) eID attivata?***

Il-Belġju

18 B Rijksregisternummer / Numéro de Registre National / Nummer des Nationalregisters IVA

Il-Bulgarija

18 B Единен Граждански Номер Mhux għalissa

Iċ-Ċekja

18 B Občanský průkaz / Cestovní pas IVA

Id-Danimarka

18 A Mhux applikabbli Mhux għalissa

Il-Ġermanja****

18 A Mhux applikabbli IVA

L-Estonja

16 B ISIKUKOOD IVA

L-Irlanda

18 A Mhux applikabbli Mhux għalissa

Il-Ġreċja

17 A Mhux applikabbli Mhux għalissa

Spanja

18 B Documento Nacional de Identidad / Pasaporte IVA

Franza

18 A Mhux applikabbli Mhux għalissa

Il-Kroazja

18 B Osobni identifikacijski broj (OIB) IVA

L-Italja

18 B Passaporto / Carta d’identità IVA

Ċipru

18 B Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο Mhux għalissa

Il-Latvja

18 B Personas kods IVA

Il-Litwanja

18 B Asmens kodas Mhux għalissa

Il-Lussemburgu

18 A Mhux applikabbli IVA

L-Ungerija

18 B személyazonosító igazolvány / útlevél / személyi azonosító (személiy szám) Mhux għalissa

Malta

16 B Karta tal-Identità Mhux għalissa

In-Netherlands

18 A Mhux applikabbli Mhux għalissa

L-Awstrija

16 B Reisepass / Personalausweis Mhux għalissa

Il-Polonja

18 B Numer ewidencyjny PESEL Mhux għalissa

Il-Portugall

18 B Bilhete de identidade / Passaporte / Cartão de Cidadão IVA

Ir-Rumanija

18 B Carte de identitate / Pașaport / Cod Numeric Personal Mhux għalissa

Is-Slovenja

18 B Enotna matična številka občana (EMŠO) Mhux għalissa

Is-Slovakkja

18 A Mhux applikabbli IVA

Il-Finlandja

18 A Mhux applikabbli Mhux għalissa

L-Iżvezja

18 B Personnummer Mhux għalissa

**** Iċ-ċittadini Ġermaniżi li jgħixu barra l-pajjiż biss jekk ikunu rreġistraw ir-residenza permanenti attwali tagħhom fir-rappreżentazzjoni diplomatika Ġermaniża reponsabbli tagħhom barra mill-pajjiż.