Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Vägledning om personuppgifter – fråga 8

Gå till startsidan för vägledningen om skydd av personuppgifter 

 

Vägledning om personuppgifter – fråga 8

Vilken roll har ett dataskyddsombud? 

När ska vi utse ett dataskyddsombud?

Ni måste utse ett dataskyddsombud (DPO) om ni kommer att behandla känsliga uppgifter i stor skala.

Dataskyddsombudet kan tillhöra organisationens personal eller vara en extern person eller organisation som man sluter ett tjänsteavtal med.

Vad gör ett dataskyddsombud?

Dataskyddsombudet bistår den personuppgiftsansvarige i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter. Dess uppgifter och ansvarsområden förklaras i detalj i Europeiska dataskyddsstyrelsens riktlinjer för dataskyddsombud.

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska finnas med bland uppgifterna i kommissionens register över medborgarinitiativ och på utskriften av meddelandet om behandling av personuppgifter.

OBS:

När det gäller den behandling som kommissionen är gemensamt personuppgiftsansvarig för (se scenario 1) övervakar kommissionens dataskyddsombud att kommissionen fullgör sina skyldigheter enligt EUDPR. Organisatörerna får dock utse ett dataskyddsombud i enlighet med artikel 37 i GDPR när det gäller deras ansvar som (gemensamt) personuppgiftsansvarig. 

EU-lagstiftning:

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?