Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 8

Späť na hlavnú stránku Usmernení v oblasti ochrany údajov pre organizátorov

 

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 8

Čo je úlohou zodpovednej osoby? 

Kedy je potrebné určiť zodpovednú osobu?

Zo zákona sa určenie zodpovednej osoby vyžaduje najmä vtedy, ak sa vo veľkom rozsahu spracúvajú citlivé údaje.

Zodpovedná osoba môže byť pracovníkom vašej organizácie alebo ňou môže byť externá osoba na základe zmluvy o poskytovaní služieb. Zodpovednou osobou môže byť jednotlivec alebo organizácia.

Aké úlohy a povinnosti má zodpovedná osoba?

Zodpovedná osoba pomáha prevádzkovateľovi vo všetkých náležitostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Úlohy a povinnosti zodpovednej osoby sú podrobne vysvetlené v usmerneniach o úradníkoch pre ochranu údajov, ktoré schválil Európsky výbor pre ochranu údajov..

Ak sa táto pozícia ustanoví, kontaktné údaje zodpovednej osoby sa oznámia na webovej adrese iniciatívy v registri európskych iniciatív občanov a v distribuovaných dokumentoch s vyhlásením o ochrane osobných údajov.

UPOZORNENIE:

V prípade spracovateľských operácií, za ktoré je Komisia zodpovedná na základe dohody o spoločnom prevádzkovaní (scenár 1), zodpovedná osoba Komisie monitoruje, ako Komisia plní povinnosti, ktoré jej vyplývajú z nariadenia o ochrane údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie. V súlade s článkom 37 všeobecného nariadenia o ochrane údajov môžu organizátori v súvislosti so svojimi povinnosťami vymenovať zodpovednú osobu ako (jedného) prevádzkovateľa. 

Referenčné dokumenty:

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?