Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Vejledning vedrørende databeskyttelse – Spørgsmål 7

Gå til forsiden til Vejledning vedrørende databeskyttelse for initiativtagere

 

Vejledning vedrørende databeskyttelse – Spørgsmål 7

Hvordan skal et databehandlingsregister udarbejdes? 

Gælder for scenarie 2 (repræsentanten fungerer som eneste registeransvarlig), undtagen ved brug af Kommissionens filudvekslingstjeneste.

Det er lovpligtigt at føre register, navnlig når følsomme oplysninger behandles.

En fortegnelse over behandlingsaktiviteter er et skriftligt dokument, der især skal indeholde:

BEMÆRK:

Der er ikke krav om en særskilt fortegnelse over behandlingsaktiviteter, der udføres under fælles kontroludøvelse med Kommissionen, da den type aktiviteter allerede er omfattet af den fortegnelse over behandlingsaktiviteter, som Kommissionen udarbejder (se scenarie 1), og brug af Kommissionens dokumentudvekslingstjeneste i scenarie 2. Initiativets dokumentation/websted skal angive link til Kommissionens registreringer.

Henvisninger:

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?