Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Vägledning om personuppgifter – fråga 5

Gå till startsidan för vägledningen om skydd av personuppgifter 

 

Vägledning om personuppgifter – fråga 5

Säkerhet – vilka krav gäller när vi samlar in uppgifter på nätet via vårt eget system?

Detta gäller scenario 2

Som organisatörer kan ni välja att skapa ett eget system för namninsamlingen på nätet (gäller bara för initiativ som registreras till och med 2022).

Ert system ska ha lämpliga säkerhetsfunktioner och tekniska lösningar så att ni under hela namninsamlingen kan se till att

  • endast fysiska personer kan skriva på ert initiativ
  • informationen om initiativet motsvarar informationen i kommissionens register
  • uppgifterna samlas in i enlighet med bilaga III till förordningen om det europeiska medborgarinitiativet
  • uppgifterna samlas in och lagras på ett säkert sätt.

Ert system måste godkännas av den behöriga nationella myndigheten i det land där uppgifterna kommer att lagras innan ni kan starta namninsamlingen.

Om ni väljer att ta fram ert eget system och utser ett personuppgiftsbiträde måste ni se till att det finns tillräckliga garantier för att vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda de registrerades rättigheter.

Ni måste ingå ett skriftligt avtal med personuppgiftsbiträdet som omfattar alla skyldigheter i enlighet med artikel 28.3 i GDPR.

OBS:

Ni får gärna använda kommissionens centrala system för att samla in underskrifter på nätet. I så fall ser kommissionen till att alla säkerhetskrav är uppfyllda (se scenario 1).

EU-lagstiftning:

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?