Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Vejledning vedrørende databeskyttelse – Spørgsmål 5

Gå til forsiden til Vejledning vedrørende databeskyttelse for initiativtagere

 

Vejledning vedrørende databeskyttelse – Spørgsmål 5

Sikkerhed: hvad er kravene, når underskrivernes data indsamles ved hjælp af et individuelt onlineindsamlingssystem?

Gælder for scenarie 2

Som initiativtagergruppe kan I vælge at udvikle et individuelt system til at indsamle støttetilkendegivelser online (gælder kun for initiativer, der er registreret frem til udgangen af 2022).

Individuelle onlineindsamlingssystemer skal have passende sikkerhedsmæssige og tekniske funktioner, der gør det muligt gennem hele indsamlingsperioden at sikre, at:

  • kun fysiske personer er i stand til at undertegne en støttetilkendegivelse
  • oplysningerne om initiativet svarer til de oplysninger, der offentliggøres i det offentlige register
  • dataene indsamles fra underskriverne i overensstemmelse med bilag III til forordningen om det europæiske borgerinitiativ
  • de oplysninger, der angives af underskriverne, indsamles og lagres sikkert.

Et individuelt onlineindsamlingssystem skal godkendes af den kompetente myndighed i det relevante EU-land (hvor dataene rent faktisk lagres), før indsamlingen starter.

Hvis jeres initiativtagergruppe vælger at udvikle et individuelt system og bruge en databehandler, skal den sikre, at der med sikkerhed implementeres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af de registreredes rettigheder.

Gruppen skal formalisere samarbejdet med databehandleren i en skriftlig kontrakt, der dækker alle forpligtelser i henhold til artikel 28, stk. 3, i GDPR.

BEMÆRK:

Som initiativtagergruppe kan I vælge at indsamle støttetilkendegivelser via internettet ved hjælp af Europa-Kommissionens centrale onlineindsamlingssystem. I så fald opfylder Kommissionen alle sikkerhedskrav (se scenarie 1).

Henvisninger:

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?