Ugrás a fő tartalomra
Európai polgári kezdeményezés

Adatvédelmi iránymutatás – 3. kérdés

Vissza a szervezőknek szóló adatvédelmi iránymutatás főoldalára

 

Adatvédelmi iránymutatás – 3. kérdés

„Különleges adatok” – az aláírók mely adatai minősülnek különleges adatkategóriákba tartozó adatoknak?

Az általános adatvédelmi rendelet és az európai uniós adatvédelmi rendelet értelmében a vallással, politikai véleménnyel, egészséggel stb. kapcsolatos adatok az adatok különleges kategóriáinak („különleges adatoknak”) minősülnek, és külön védelmet élveznek. Különleges adatokat szervezetek csak megfelelő garanciákkal kezelhetnek.

Az európai polgári kezdeményezések támogatása politikai cselekedet, és felfedheti az aláírók politikai véleményét, vallási vagy világnézeti meggyőződését, nemi irányultságát stb.

Az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet (12) preambulumbekezdése kifejti:

„Jóllehet az e rendelet alkalmazásában kezelt személyes adatok különleges adatokat is magukban foglalhatnak, tekintettel az európai polgári kezdeményezésnek a részvételi demokrácia eszközeként betöltött szerepére, a kezdeményezések támogatásának céljára indokolt megkövetelni személyes adatok megadását és indokolt azok kezelése abban a mértékben, amely szükséges a támogató nyilatkozatoknak a nemzeti joggal és gyakorlattal összhangban történő ellenőrzéséhez”.

Ha az aláírók adatai különleges adatkategóriájú adatoknak („különleges adatoknak”) minősülnek, további intézkedéseket kell hozni, hogy biztosítani lehessen ezen adatok kezelésének jogszerűségét. Egyebek mellett kötelező adatvédelmi tisztviselői tisztséget létrehozni. Az ilyen adatok nagy számban való kezelésekor adatvédelmi hatásvizsgálatot is kötelező végezni.

MEGJEGYZÉS:

Ha az aláírók adatainak kezelésében a Bizottság közös adatkezelőként vesz részt, a Bizottság valamennyi szolgáltatása annak figyelembe vételével van kialakítva, hogy az adatok különleges adatnak minősülhetnek. Egyebek mellett az adatok tárolása titkosított formában történik, és az adatkezelést adatvédelmi hatásvizsgálat előzi meg.Minden olyan adatkezelési művelet esetében, melyért a Bizottság felelős, a Bizottság adatvédelmi tisztviselője figyelemmel kíséri, hogyan tesz eleget a Bizottság az uniós adatvédelmi rendelet szerinti kötelezettségeinek.

Hivatkozások:

 

Szeretne többet megtudni vagy közreműködni?