Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Pokyny k ochraně osobních údajů – Otázka 3

Zpět na hlavní stránku Pokynů k ochraně osobních údajů pro organizátory

 

Pokyny k ochraně osobních údajů – Otázka 3

„Citlivé údaje“ – kdy se údaje signatářů považují za zvláštní kategorii údajů?

Údaje týkající se náboženství, politických názorů, zdraví atd. jsou podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a nařízení EU o ochraně osobních údajů (EUDPR) považovány za zvláštní kategorii („citlivé údaje“) a dostává se jim zvláštní ochrany. Citlivé osobní údaje mohou organizace zpracovávat pouze v případě, že jsou zavedena zvláštní ochranná opatření.

Podpoření evropské občanské iniciativy je politickou aktivitou a může odhalit politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, orientaci atd. podepsaných osob (signatářů).

Ve 12. bodu odůvodnění nařízení o evropské občanské iniciativě je vysvětleno, že:

„Ačkoli osobní údaje zpracovávané v rámci uplatňování tohoto nařízení mohou zahrnovat citlivé údaje, je vzhledem k povaze evropské občanské iniciativy coby nástroje participativní demokracie oprávněné požadovat poskytnutí osobních údajů v souvislosti s podporou iniciativy a zpracovat je v míře nezbytné k ověření prohlášení o podpoře v souladu s vnitrostátním právem a zvyklostmi.“

Pokud se údaje signatářů považují za zvláštní kategorii údajů („citlivé údaje“), je třeba přijmout další opatření, aby bylo zajištěno zákonné zpracování těchto údajů. Zejména je povinné zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud jsou tyto údaje zpracovávány ve velkém rozsahu, je rovněž povinné provést posouzení vlivu na ochranu údajů.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud je zpracování údajů signatářů prováděno v rámci společné správy s Komisí, jsou všechny služby Komise přizpůsobeny skutečnosti, že se může jednat o citlivé údaje. Zejména jsou všechny údaje ukládány v šifrované podobě a na jejich zpracování se již vztahuje posouzení vlivu na ochranu údajů.Pověřenec pro ochranu osobních údajů Komise dohlíží na to, jak Komise plní své povinnosti podle EUDPR, pokud jde o operace zpracování, za něž je Komise odpovědná.

Odkazy:

 

Hledáte poradenství a kontakty?