Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Vejledning vedrørende databeskyttelse – Spørgsmål 1

Gå til forsiden til Vejledning vedrørende databeskyttelse for initiativtagere

 

Vejledning vedrørende databeskyttelse – Spørgsmål 1

Det centrale onlineindsamlingssystem: hvilke forpligtelser har Kommissionen og repræsentanten for initiativtagergruppen som fælles registeransvarlige?

Gælder for scenarie 1

Som initiativtagergruppe kan I vælge at anvende Kommissionens centrale onlineindsamlingssystem til at indsamle støttetilkendegivelser online og til at indsende dem til EU-landene til kontrol.

Europa-Kommissionen og repræsentanten for initiativtagergruppen fungerer i så fald begge som registeransvarlige på grundlag af en standardaftale om fælles registeransvar. Kommissionens tjenestegrene stilles gratis til rådighed.

I henhold til aftalen om fælles registeransvar påtager Kommissionen sig størstedelen af de registeransvarliges forpligtelser, herunder:

  • at drive og vedligeholde de relevante IT-systemer, der anvendes til at indsamle og lagre støttetilkendegivelser og (eventuelt) underskrivernes e-mailadresser
  • at sende e-mailbeskeder til de underskrivere, der abonnerer på at modtage oplysninger om status på initiativet
  • at udarbejde en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelsen og en oversigt over databehandlingsaktiviteterne
  • at sikre, at underskriverne får forelagt den relevante databeskyttelseserklæring, og at der følges korrekt op på deres spørgsmål og anmodninger i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR/EUDPR)
  • at sørge for at overføre støttetilkendegivelserne til de relevante EU-landes myndigheder for at kontrollere og destruere de indsamlede data i overensstemmelse med de gældende datalagringsperioder.

Med hensyn til de databehandlingsaktiviteter, som Kommissionen er ansvarlig for i henhold til aftalen om fælles registeransvar, overvåger Kommissionens databeskyttelsesansvarlige Kommissionens gennemførelse af dens forpligtelser i henhold til EUDPR.

Repræsentanten/initiativtagernes opgaver er typisk begrænset til følgende:

  • at vælge startdatoen og slutdatoen for indsamlingen af støttetilkendegivelser samt datoen for at indsende de indsamlede støttetilkendegivelser til EU-landenes myndigheder
  • eventuelt at sende e-mailbeskeder til de underskrivere, der abonnerer på at modtage oplysninger om status på initiativet
  • at overføre de registreredes anmodninger til Kommissionen til videre behandling
  • at informere Kommissionen, hvis standarddatalagringsperioden skal tilpasses i overensstemmelse med artikel 19 i forordningen om det europæiske borgerinitiativ.

De to fælles dataansvarliges forpligtelser er nærmere beskrevet i de relevante aftaler om fælles registeransvar.

Henvisninger:

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?