Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Vägledning om personuppgifter – fråga 18

Gå till startsidan för vägledningen om skydd av personuppgifter 

 

Vägledning om personuppgifter – fråga 18

Stöd och finansiering – vad ska vi tänka på när vi behandlar personuppgifter? 

Som organisatörsgrupp måste ni lämna tydlig, korrekt och fullständig information om källorna till stöd och finansiering för ert initiativ i kommissionens register över medborgarinitiativ och på kampanjens webbplats, om ni har en sådan.

Information om stöd och finansiering:

  • Stöd och finansiering på över 500 euro, oavsett källa (gäller även naturabidrag)
  • Namn på organisationer som hjälper till på frivillig basis, om stödet inte går att kvantifiera

Därför måste ni samla in vissa uppgifter om fysiska personer som har bidragit till initiativet med belopp på över 500 euro:

  • Sponsorns fullständiga namn
  • Datum för stödet
  • Belopp (över 500 euro)

De här uppgifterna ska ni lämna när ni registrerar ert initiativ och när ni lämnar in det till kommissionen (när det har fått en miljon giltiga underskrifter). Ni ska också uppdatera uppgifterna varannan månad. Uppgifterna ska lämnas i ett särskilt formulär i ert användarkonto så att de kan publiceras i kommissionens register.

Tidsfrister för att lämna information om stöd och sponsorer:

Regler och roller när det gäller dataskydd:

Företrädaren för organisatörsgruppen är ensam personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter och kommissionen fungerar som personuppgiftsbiträde när den publicerar uppgifterna i registret.

Behandlingen av personuppgifter om sponsorer som är fysiska personer omfattas av kraven i GDPR liknande dem som gäller för undertecknarnas uppgifter.

Om sponsorerna är fysiska personer måste ni informera dem om personuppgiftspolicyn när ni samlar in deras uppgifter och meddela att uppgifterna kommer att publiceras i registret.

Enligt förordningen om det europeiska medborgarinitiativet har sponsorerna rätt att invända mot att deras personuppgifter offentliggörs om det skulle skada deras legitima intressen. De kan också när som helst begära att uppgifterna rättas.

EU-lagstiftning:

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?