Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 18

Späť na hlavnú stránku Usmernení v oblasti ochrany údajov pre organizátorov 

 

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 18

Podpora a financovanie – o čom by ste mali vedieť pri spracúvaní osobných údajov? 

Ako skupina organizátorov musíte do verejného registra európskej iniciatívy občanov a prípadne na svojom webovom sídle kampane uviesť jasné, presné a úplné informácie o zdrojoch podpory a financovania vašej iniciatívy.

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť o podpore a financovaní:

  • podpora a financovanie získané z akéhokoľvek zdroja, ktoré prevyšujú 500 EUR na sponzora (zahŕňa to peňažnú aj nepeňažnú podporu) a
  • organizácie, ktoré pomáhajú na dobrovoľnom základe, pokiaľ takúto podporu nie je možné ekonomicky kvantifikovať.

Preto musíte získať osobné údaje fyzických osôb, ktoré podporili iniciatívy so sumami prevyšujúcimi 500 EUR, a najmä:

  • celé meno sponzora,
  • dátum darovania a
  • výšku daru (presahujúcu 500 EUR).

Tieto informácie sa musia poskytnúť najmä v čase registrácie navrhovanej iniciatívy a v čase jej predloženia Európskej komisii (keď bol osvedčený požadovaný 1 milión podpisov), ale mali by sa tiež aktualizovať každé dva mesiace. Tieto údaje by ste mali oznámiť Európskej komisii prostredníctvom osobitného formulára na vašom účte organizátora na účely uverejnenia vo verejnom registri.

Harmonogram poskytovania informácií o podpore a sponzoroch:

Pravidlá a úlohy súvisiace s ochranou údajov:

Pokiaľ ide o tieto údaje, zástupca skupiny organizátorov jejediným prevádzkovateľom údajov a Európska komisia zohráva úlohu sprostredkovateľa pri uverejňovaní týchto informácií v registri.

Spracúvanie osobných údajov sponzorov, ktorí sú fyzickými osobami, podlieha požiadavkám všeobecného nariadenia o ochrane údajov podobným tým, ktoré sa vzťahujú na údaje signatárov.

Ak sú sponzormi fyzické osoby, skupina organizátorov im v čase získavania ich údajov poskytne náležité vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Organizátori by ich mali najmä informovať o tom, že ich údaje budú uverejnené v registri.

Podľa nariadenia o európskej iniciatíve občanov majú sponzori právo namietať proti uverejneniu svojich osobných údajov zo závažných legitímnych dôvodov týkajúcich sa ich osobitnej situácie a kedykoľvek požiadať o opravu týchto údajov.

Referenčné dokumenty:

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?