Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Vejledning vedrørende databeskyttelse – Spørgsmål 18

Gå til forsiden til Vejledning vedrørende databeskyttelse for initiativtagere 

 

Vejledning vedrørende databeskyttelse – Spørgsmål 18

Støtte og finansiering: hvilke vigtige faktorer skal man være opmærksom på ved behandling af personoplysninger? 

Som initiativtagergruppe skal I angive klare, nøjagtige og omfattende oplysninger om kilderne til støtte og finansiering af initiativet til det offentlige register over det europæiske borgerinitiativ og eventuelt på initiativets websted.

Påkrævede oplysninger om støtte og finansiering:

  • modtaget støtte og finansiering, der overstiger 500 euro pr. sponsor, uanset kilde (omfatter både finansiel støtte og støtte i naturalier)
  • organisationer, der bistår initiativtagergruppen på frivillig basis, når en sådan støtte ikke er økonomisk kvantificerbar.

Derfor skal der indsamles følgende personoplysninger om fysiske personer, der støtter initiativet med beløb på over 500 euro:

  • sponsors fulde navn
  • dato for donation
  • donationsbeløb (over 500 euro).

Oplysningerne skal indsendes på tidspunktet for registreringen af et initiativforslag og ved indsendelse af initiativet til Europa-Kommissionen (når de krævede 1 million underskrifter er blevet attesteret), men bør også ajourføres hver anden måned. Oplysningerne skal sendes til Europa-Kommissionen via en særlig formular og via initiativtagergruppens brugerkonto med henblik på offentliggørelse i det offentlige register.

Tidsplan for indsendelse af oplysninger om støtte og sponsorer:

Regler og roller vedrørende databeskyttelse:

Repræsentanten for initiativtagergruppen er eneste registeransvarlig for oplysningerne, og Europa-Kommissionen fungerer som registerfører, når den offentliggør oplysningerne i registret.

Behandlingen af personoplysninger om sponsorer, der er fysiske personer, er underlagt de samme krav i GDPR som for underskrivernes oplysninger.

Hvis der er tale om fysiske personer, skal initiativtagergruppen på tidspunktet for indsamling af oplysninger anvende en passende databeskyttelseserklæring. Initiativtagerne bør navnlig gøre personerne opmærksomme på, at oplysningerne bliver offentliggjort i registret.

I henhold til forordningen om det europæiske borgerinitiativ har sponsorer ret til at gøre indsigelse mod offentliggørelsen af deres personoplysninger af vægtige legitime grunde, der vedrører deres særlige situation, og til når som helst at anmode om berigtigelse af oplysningerne.

Henvisninger:

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?