Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Smjernice za zaštitu podataka 17. pitanje.

Povratak na početnu stranicu Smjernica za zaštitu podataka za organizatore 

 

Smjernice za zaštitu podataka 17. pitanje.

Kojem nacionalnom nadzornom tijelu treba uputiti pitanja o obradi osobnih podataka? 

Postupak prikupljanja izjava o potpori u najmanje sedam država članica po svojoj je prirodi prekograničan i može biti u nadležnosti više tijela za zaštitu podataka.

Svim je dionicima lakše komunicirati sa samo jednim tijelom za zaštitu podataka, a to je izvedivo u okviru koncepta „vodećeg nadzornog tijela” u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Vodeće tijelo za zaštitu podataka definira se kao nadzorno tijelo države članice glavnog poslovnog nastana ili jedinog poslovnog nastana voditelja obrade.

Međutim, potpisnici mogu podnijeti pritužbu vodećem nadzornom tijelu ili tijelu za zaštitu podataka države članice u kojoj uobičajeno borave, u kojoj im je radno mjesto ili u kojoj je mjesto navodnog kršenja ako smatraju da se njihovi podaci nezakonito obrađuju.

Referentni dokumenti:

Zainteresirani ste za učenje i suradnju?