Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Vejledning vedrørende databeskyttelse – Spørgsmål 17

Gå til forsiden til Vejledning vedrørende databeskyttelse for initiativtagere 

 

Vejledning vedrørende databeskyttelse – Spørgsmål 17

Hvilken national tilsynsmyndighed skal kontaktes ved spørgsmål om behandling af personoplysninger? 

Indsamlingen af støttetilkendegivelser i mindst syv medlemsstater er selvsagt grænseoverskridende, og flere databeskyttelsesmyndigheder kan være kompetente myndigheder.

Det er enklere for alle implicerede aktører kun at skulle interagere med én databeskyttelsesmyndighed, og i henhold til GDPR er det muligt at operere en "ledende tilsynsmyndighed". Den ledende databeskyttelsesmyndighed defineres som tilsynsmyndigheden i det EU-land, hvor den dataansvarliges hovedvirksomhed eller eneste afdeling er etableret.

Underskriverne kan dog indgive en klage til den ledende tilsynsmyndighed eller til databeskyttelsesmyndigheden i det EU-land, hvor de normalt er hjemmehørende, til deres arbejdssted eller til stedet for den påståede overtrædelse, hvis de mener, at deres oplysninger er blevet behandlet ulovligt.

Henvisninger:

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?