Preskoči na glavno vsebino
Evropska državljanska pobuda

Smernice za varstvo podatkov – vprašanje 16

Nazaj na glavno stran smernic za varstvo podatkov za organizatorje

 

Smernice za varstvo podatkov – vprašanje 16

Kakšne so časovne omejitve hrambe podatkov? 

Izjave o podpori:

skupina organizatorjev in Komisija morata uničiti vse izjave o podpori, podpisane v okviru pobude (vključno s kopijami), do zgodnejšega od naslednjih datumov:

  • v enem mesecu po predložitvi pobude Komisiji s strani organizatorjev
  • v 21 mesecih po začetku obdobja zbiranja

Če pa po začetku obdobja zbiranja umaknete pobudo, je treba izjave (in kopije) uničiti v enem mesecu po umiku.

Nacionalni organi, ki preverjajo izjave o podpori, morajo uničiti vse izjave (in kopije) v treh mesecih po zaključku tega postopka.

Izjemi:

  • če ste udeleženi v kakršnem koli pravnem ali upravnem postopku, povezanem z vašo pobudo, lahko izjave o podpori (in kopije) hranite dlje od navedenih rokov, kadar so potrebne za te postopke
  • za pobude, katerih obdobje zbiranja je bilo podaljšano zaradi pandemije COVID-19, se obdobja hrambe podatkov ustrezno podaljšajo

Elektronski naslovi:

skupina organizatorjev in Komisija morata uničiti vse zapise elektronskih naslovov:

  • v enem mesecu po umiku pobude ali
  • v dvanajstih mesecih po koncu obdobja zbiranja ali
  • v dvanajstih mesecih po predložitvi pobude Komisiji

Če pa se Komisija odzove na veljavno pobudo z uradnim obvestilom, se obdobje hrambe elektronskih naslovov konča tri leta po objavi obvestila.

Sklici:

Bi želeli izvedeti več in sodelovati?