Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Norādījumi datu aizsardzības jomā – 16. jautājums

Atpakaļ uz galveno lapu, kas satur organizatoriem domātus norādījumus datu aizsardzības jomā 

 

Norādījumi datu aizsardzības jomā – 16. jautājums

Kādi ir datu glabāšanas termiņi? 

Paziņojumi par atbalstu

Visi konkrētās iniciatīvas ietvaros parakstītie paziņojumi par atbalstu (un to kopijas) gan organizatoru grupai, gan Komisijai ir jāiznīcina šādā termiņā (jāizvēlas tas, kurš ir agrāk):

  • mēnesis pēc tam, kad organizatori iniciatīvu ir iesnieguši Komisijai,
  • 21 mēnesis pēc vākšanas perioda sākuma.

Tomēr tad, ja iniciatīvu pēc vākšanas perioda sākuma atsaucat, paziņojumi (un to kopijas) ir jāiznīcina mēneša laikā pēc atsaukšanas.

Valsts iestādēm, kuras aicinātas verificēt jūsu savāktos paziņojumus par atbalstu, ir jāiznīcina visi paziņojumi (un to kopijas) 3 mēnešu laikā pēc procedūras pabeigšanas.

Izņēmumi:

  • Ja esat iesaistīts kādā tiesvedībā vai administratīvā procedūrā, kas saistītas ar jūsu iniciatīvu, un ja šajās procedūrās tā ir noteikta kā prasība, paziņojumus par atbalstu (un to kopijas) drīkstat glabāt ilgāk par šiem termiņiem.
  • Iniciatīvām, kurām vākšanas periods ir pagarināts COVID-19 pandēmijas krīzes dēļ, datu glabāšanas periods arī tiek attiecīgi pagarināts.

E-pasta adreses:

Organizatoru grupai un Komisijai ir jāiznīcina visi ieraksti par e-pasta adresēm šādos termiņos:

  • mēnesis pēc iniciatīvas atsaukuma vai
  • 12 mēneši pēc vākšanas posma beigām, vai
  • 12 mēneši pēc iniciatīvas iesniegšanas Komisijai.

Tomēr tad, ja Komisija uz derīgas iniciatīvu atbild ar oficiālu paziņojumu, e-pasta adrešu saglabāšanas periods beidzas, kad ir pagājuši 3 gadi kopš paziņojuma publicēšanas.

Atsauces:

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?