Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Smjernice za zaštitu podataka 16. pitanje.

Povratak na početnu stranicu Smjernica za zaštitu podataka za organizatore 

 

Smjernice za zaštitu podataka 16. pitanje.

Koji su rokovi zadržavanja podataka? 

Izjave o potpori:

I skupina organizatora i Komisija moraju uništiti sve potpisane izjave o potpori konkretnoj inicijativi (uključujući sve kopije) do isteka ranijeg od sljedeća dva roka:

  • mjesec dana nakon što organizatori inicijativu predaju Komisiji
  • 21 mjesec od početka razdoblja prikupljanja potpisa.

No ako inicijativu povučete nakon početka razdoblja prikupljanja potpisa, izjave (i sve kopije) moraju se uništiti u roku od najviše mjesec dana od povlačenja.

Državna tijela pozvana da provjere izjave o potpori moraju sve te izjave (i sve kopije) uništiti u roku od tri mjeseca od završetka tog postupka.

Iznimke:

E-adrese:

Skupina organizatora i Komisija moraju uništiti svu evidenciju o e-adresama u roku od:

  • mjesec dana od povlačenja inicijative ili
  • 12 mjeseci od završetka razdoblja prikupljanja potpisa ili
  • 12 mjeseci od predaje inicijative Komisiji.

No ako Komisija na valjanu inicijativu odgovori službenom komunikacijom, čuvanje e-adresa dopušteno je tri godine od objave te komunikacije.

Referentni dokumenti:

Zainteresirani ste za učenje i suradnju?