Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Vejledning vedrørende databeskyttelse – Spørgsmål 16

Gå til forsiden til Vejledning vedrørende databeskyttelse for initiativtagere

 

Vejledning vedrørende databeskyttelse – Spørgsmål 16

Hvor længe skal dataene gemmes? 

Underskriftsformularer:

Både initiativtagerne og Kommissionen skal senest destruere alle underskrevne støttetilkendegivelser vedrørende initiativet (og alle kopier heraf) på den dato, der kommer først af følgende:

  • 1 måned efter indsendelse af initiativet til Kommissionen
  • 21 måneder efter indsamlingsperiodens start.

Hvis initiativet trækkes tilbage efter indsamlingsperiodens begyndelse, skal interessetilkendegivelserne (og alle kopier heraf) destrueres senest 1 måned efter tilbagekaldelsen.

De nationale myndigheder, som er blevet anmodet om at kontrollere interessetilkendegivelserne, skal destruere alle de underskrevne formularer (og alle kopier heraf) senest 3 måneder efter, at kontrollen er gennemført.

Undtagelser:

  • Hvis retlige eller administrative procedurer pågår vedrørende initiativet, må de underskrevne formularer (og kopier heraf) opbevares ud over fristerne, hvis det kræves i forbindelse med kontrollen.
  • For initiativer, hvor indsamlingsperioden er forlænget på grund af covid-19-pandemien, forlænges datalagringsperioderne tilsvarende.

E-mailadresser:

Initiativtagerne og Kommissionen skal destruere alle registrerede e-mailadresser senest:

  • 1 måned efter tilbagetrækningen af initiativet
  • 12 måneder efter indsamlingsperiodens udløb eller
  • 12 måneder efter indsendelse af initiativet til Kommissionen.

Hvis Kommissionen svarer på borgerinitiativet med en formel meddelelse, udløber opbevaringsperioden for e-mailadresser dog senest 3 år efter offentliggørelse af meddelelsen.

Henvisninger:

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?