Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 15

Späť na hlavnú stránku Usmernení v oblasti ochrany údajov pre organizátorov

 

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 15

Predkladanie zozbieraných vyhlásení o podpore členským štátom na overenie – aké sú úlohy a povinnosti pri využívaní služby Komisie na výmenu súborov? 

Vzťahuje sa na scenár 2v prípade, keď sa vyhlásenia o podpore predkladajú prostredníctvom služby Komisie na výmenu súborov

Môžete požiadať Komisiu, aby predložila vyhlásenia o podpore členským štátom na účely overenia, aj keď boli zozbierané v papierovej forme alebo online prostredníctvom individuálneho online systému na zber vyhlásení (v rámci výhradného prevádzkovania zástupcom).

Aké sú úlohy a povinnosti Komisie?

  • Sprístupňuje organizátorom príslušný informačný systém vopred nastavený na iniciatívu,
  • sprístupňuje im šifrovacie zariadenie,
  • zabezpečuje bezpečné a dôverné predkladanie vyhlásení o podpore, ktoré zašifrovali a nahrali organizátori, členským štátom,
  • vymazáva súbory uložené v systéme na predkladanie vyhlásení po tom, ako sa spolu so skupinou organizátorov a členskými štátmi ubezpečila, že predloženie bolo ukončené,
  • postupuje skupine organizátorov žiadosti dotknutých osôb na ďalšie spracovanie a
  • vykonáva posúdenie vplyvu na ochranu údajov, pripravuje záznam o spracovateľských činnostiach a poskytuje služby svojej zodpovednej osoby pre ochranu údajov v súvislosti s touto spracovateľskou operáciou.

Aké sú úlohy a povinnosti zástupcu?

  • Šifruje vyhlásenia o podpore (po naskenovaní vyhlásení zozbieraných v papierovej forme),
  • nahráva šifrované vyhlásenia o podpore do systému služby na výmenu súborov,
  • rozhoduje o dátume predloženia príslušným orgánom členských štátov a
  • spracúva všetky žiadosti dotknutých osôb prijaté v danej fáze spracúvania podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov a nariadenia EÚ o ochrane údajov. 

Úplné informácie o povinnostiach oboch spoločných prevádzkovateľov sa nachádzajú v príslušných dohodách o spoločnom prevádzkovaní

UPOZORNENIE:

Takisto sa môžete rozhodnúť predložiť vyhlásenia o podpore zozbierané prostredníctvom individuálneho online systému na zber vyhlásení a vyhlásenia zozbierané v papierovej forme vlastnými prostriedkami.

Referenčné dokumenty:

Článok 4 ods. 3 a články 10 a 12 nariadenia o európskej iniciatíve občanov

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?