Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Vejledning vedrørende databeskyttelse – Spørgsmål 15

Gå til forsiden til Vejledning vedrørende databeskyttelse for initiativtagere

 

Vejledning vedrørende databeskyttelse – Spørgsmål 15

Indsendelse af de indsamlede støttetilkendegivelser til EU-landenes til kontrol: hvordan er roller og ansvar fordelt ved brug af Kommissionens filudvekslingstjeneste? 

Gælder for scenarie 2, når indsendelse af støttetilkendegivelser sker via Kommissionens filudvekslingstjeneste

En mulighed er at anmode Kommissionen om at indsende støttetilkendegivelser til EU-landene til kontrol, selv om de er indsamlet enten i papirform eller online ved hjælp af et individuelt onlineindsamlingssystem (under repræsentantens egen datakontrol).

Hvad er Kommissionens rolle og ansvarsområder?

  • Den stiller det relevante IT-system, der er forudkonfigureret til initiativet, til rådighed for initiativtagerne.
  • Den stiller krypteringsteknologi til rådighed.
  • Den sørger for sikkert og fortroligt at overføre støttetilkendegivelser, som er krypteret og uploadet af initiativtagerne, til EU-landene.
  • Den sletter de filer, der er lagret i indsendelsesprogrammet, når den i samarbejde med initiativtagergruppen og EU-landene har sikret, at indsendelsen er korrekt gennemført.
  • Den videresender de registreredes anmodninger til initiativtagergruppen til videre behandling.
  • Den udarbejder en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, en fortegnelse over behandlingsaktiviteterne og den databeskyttelsesansvarliges tjenester i forbindelse med behandlingen

Hvad er repræsentantens rolle og ansvarsområder?

  • Vedkommende krypterer støttetilkendegivelserne (efter at have scannet tilkendegivelser indsamlet i papirform).
  • Vedkommende overfører krypterede støttetilkendegivelser via filudvekslingstjenesten.
  • Vedkommende fastsætter datoen for indsendelse til de kompetente myndigheder i EU-landene.
  • Vedkommende behandler alle anmodninger fra registrerede, der modtages på dette trin i behandlingen, i henhold til GDPR/EUDPR. 

Alle oplysninger om de to fælles dataansvarliges forpligtelser er nærmere beskrevet i de relevante aftaler om fælles registeransvar

BEMÆRK:

Det er muligt at indsende støttetilkendegivelser, der er indsamlet ved hjælp af et individuelt onlineindsamlingssystem, og de støttetilkendegivelser, der er indsamlet i papirform, via et individuelt værktøj.

Henvisninger:

Artikel 4, stk. 3, artikel 10 og 12 i forordningen om det europæiske borgerinitiativ

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?