Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Vägledning om personuppgifter – fråga 14

Gå till startsidan för vägledningen om skydd av personuppgifter

 

Vägledning om personuppgifter – fråga 14

Inlämning av stödförklaringar till EU-länderna för kontroll – vilka säkerhetsrekommendationer finns?

Detta gällerscenario 2 när ni själva skickar in stödförklaringarna.

När ni har lyckats samla in tillräckligt många stödförklaringar ska ni skicka dem till de behöriga nationella myndigheterna för kontroll och intygande.

Ni måste skilja på stödförklaringar som samlats in på papper och de som samlats in på nätet via ert system.

Enligt de särskilda reglerna för enskilda namninsamlingssystem måste systemen kunna kryptera personuppgifter i elektroniskt format innan de skickas till ländernas myndigheter.

Stödförklaringar på papper kan lämnas in i pappersform, men de kan också skannas och lämnas in elektroniskt eller fysiskt, t.ex. på en dvd. Om stödförklaringarna lämnas in i fysisk form (papper eller dvd) måste detta göras på ett säkert sätt, t.ex. genom rekommenderat brev eller bud.

OBS:

Ni kan skicka in era stödförklaringar (både de som samlats in på nätet med ert system och de som samlats in på papper) med hjälp av kommissionens fildelningstjänst. I så fall ansvarar kommissionen för merparten av säkerhetskraven.

EU-lagstiftning:

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?