Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

Wytyczne dotyczące ochrony danych – pytanie 14

Powrót to strony głównej „Wytyczne dotyczące ochrony danych dla organizatorów” 

 

Wytyczne dotyczące ochrony danych – pytanie 14

Przekazywanie zgromadzonych deklaracji poparcia państwom członkowskim do celów weryfikacji – jakie są zalecenia dotyczące bezpieczeństwa? 

Dotyczy scenariusza 2, w przypadku gdy przekazywanie deklaracji poparcia odbywa się z wykorzystaniem własnych środków

Po zebraniu wymaganej liczby deklaracji poparcia w formie papierowej lub online za pośrednictwem własnego systemu należy przekazać te deklaracje właściwym organom krajowym do weryfikacji i poświadczenia.

W tym celu należy oddzielić deklaracje poparcia zebrane w formie papierowej od deklaracji poparcia zebranych online za pośrednictwem własnego systemu zbierania deklaracji online.

Jak wynika z przepisów szczegółowych dotyczących indywidualnych systemów zbierania deklaracji online, takie systemy muszą zapewniać szyfrowanie danych osobowych w formacie elektronicznym do celów ich przekazania właściwym organom państw członkowskich.

Deklaracje poparcia zebrane w formie papierowej można przekazywać w formie papierowej, ale można je też zeskanować i przekazać drogą elektroniczną lub na fizycznym nośniku takim jak DVD. W przypadku przekazywania deklaracji poparcia w na nośniku fizycznym (w formie papierowej lub na DVD) równieżnależy zapewnić ich bezpieczeństwo, np. wysyłając je przesyłką poleconą lub firmą kurierską.

UWAGA:

Istnieje możliwość przekazywania deklaracji poparcia zebranych za pośrednictwem indywidualnego systemu zbierania deklaracji online oraz tych zebranych w formie papierowej w ramachopracowanej przez Komisję usługi wymiany plików. W takim przypadku za spełnienie znacznej części odpowiednich wymogów bezpieczeństwa odpowiada Komisja.

Odniesienia:

Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?