Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Norādījumi datu aizsardzības jomā – 14. jautājums

Atpakaļ uz galveno lapu, kas satur organizatoriem domātus norādījumus datu aizsardzības jomā 

 

Norādījumi datu aizsardzības jomā – 14. jautājums

Savākto paziņojumu par atbalstu iesniegšana dalībvalstīm verificēšanai – kādi ir ieteikumi drošības jomā? 

Attiecas uz 2. scenāriju, ja paziņojumus par atbalstu iesniedzat paši savā sistēmā

Pēc tam, kad nepieciešamais atbalsta paziņojumu skaits ir savākts papīrformā vai tiešsaistē, izmantojot savu sistēmu, jums tie jāiesniedz kompetentajām valsts iestādēm verificēšanai un sertificēšanai.

Šajā nolūkā jums ir jānodala tie paziņojumi par atbalstu, kas savākti papīrformā, un tie, kas savākti jūsu tiešsaistes vākšanas sistēmā.

Saskaņā ar īpašajiem noteikumiem par individuālajām vākšanas tiešsaistes sistēmām šādas sistēmas nodrošina persondatu šifrēšanu elektroniskā formātā, lai tos iesniegtu dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Paziņojumus par atbalstu, kas savākti papīra veidlapās, var iesniegt papīrformā, taču tos var arī skenēt un iesniegt elektroniski vai izmantojot fizisku datu nesēju, piemēram, DVD. Ja paziņojumus par atbalstu iesniedz fiziskā formātā (papīra veidlapas vai DVD), tas jādara arī droši, piemēram, nosūtot ierakstītu vēstuli vai piegādājot ar kurjeru.

PIEZĪME.

Jūs varat iesniegt paziņojumus par atbalstu, kas savākti individuālajā vākšanas tiešsaistes sistēmā, vai tos, kas savākti papīrformā, izmantojot Komisijas piedāvāto failu apmaiņas pakalpojumu. Šādā gadījumā būtisku daļu attiecīgo drošības prasību īsteno Komisija.

Atsauces:

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?