Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Smjernice za zaštitu podataka - 14. pitanje

Povratak na početnu stranicu Smjernica za zaštitu podataka za organizatore

 

Smjernice za zaštitu podataka - 14. pitanje

Podnošenje prikupljenih izjava o potpori državama članicama na provjeru – koje su sigurnosne preporuke? 

Primjenjuje se na 2. scenarijkad se izjave o potpori podnose vlastitim sredstvima

Nakon što prikupite potrebni broj izjava o potpori u papirnatom obliku ili elektronički putem vlastitog sustava, morate ih dostaviti nadležnim nacionalnim tijelima na provjeru i potvrđivanje.

Da biste to učinili, morate razdvojiti izjave o potpori prikupljene u papirnatom obliku od izjava prikupljenih putem sustava internetskog prikupljanja.

Prema posebnim pravilima o pojedinačnim sustavima internetskog prikupljanja takvi sustavi moraju omogućivati šifriranje osobnih podataka u elektroničkom obliku radi njihova podnošenja nadležnim tijelima država članica.

Izjave o potpori prikupljene u papirnatom obliku mogu se podnijeti u papirnatom obliku, ali se isto tako mogu skenirati i podnijeti elektroničkim prijenosom ili fizički, na DVD-u. Ako se izjave o potpori podnose u fizičkom obliku (na papiru ili DVD-u), i to je potrebno učiniti na siguran način, primjerice slanjem preporučenom poštom ili kurirskom službom.

NAPOMENA:

Izjave o potpori prikupljene putem pojedinačnog sustava internetskog prikupljanja i izjave o potpori prikupljene u papirnatom obliku možete podnijeti putem Komisijina sustava razmjene datoteka.U tom slučaju znatan dio relevantnih sigurnosnih zahtjeva ispunjava Komisija.

Referentni dokumenti:

Zainteresirani ste za učenje i suradnju?