Chuig an bpríomhábhar
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Treoraíocht um Chosaint Sonraí - Ceist 14

Téigh ar ais go dtí príomhleathanach na Treoraíochta um Chosaint Sonraí le haghaidh na n-eagraithe

 

Treoraíocht um Chosaint Sonraí - Ceist 14

Na ráitis tacaíochta bhailithe a thíolacadh faoi bhráid na mBallstát lena bhfíorú – cad iad na moltaí slándála? 

Is le Cás 2 a bhaineann sé sinnuair is ar do chonlán féin a dhéanann tú do na ráitis tacaíochta a thíolacadh

Tar éis an líon ráiteas tacaíochta is gá a bhailiú ar páipéar nó ar líne trí do chóras féin, ní mór duit iad a thíolacadh do na húdaráis náisiúnta inniúla le haghaidh fíorúcháin agus deimhniúcháin.

Lena aghaidh sin, ní mór duit na ráitis tacaíochta a bailíodh ar páipéar a scaradh ó na cinn a bailíodh trí do chóras bailithe féin ar líne.

Faoi na rialacha sonracha maidir le córais bailithe ar líne ar leithligh, córais den sórt sin beifear in ann sonraí pearsanta i bhformáid leictreonach a chriptiú lena dtíolacadh d’údaráis inniúla na mBallstát.

D’fhéadfaí ráitis tacaíochta a bailíodh ar páipéar a thíolacadh ar páipéar ach d’fhéadfaí iad a scanadh freisin agus a thíolacadh trí tharchur leictreonach nó go fisiciúil mar DVD, cuir i gcás. Más i bhfoirm fhisiciúil a thíolactar na ráitis tacaíochta (ar páipéar nó mar DVD) is gá sin a dhéanamh ar bhealach slán, e.g. iad a chur tríd an bpost cláraithe nó iad a sheachadadh le cúiréir.

TABHAIR DO D'AIRE:

Ráitis tacaíochta a bailíodh trí chóras bailithe ar líne ar leithligh nó a bailíodh ar páipéar, féadfaidh tú iad sin a thíolacadh tríchóras malartaithe comhad an Choimisiúin. I gcás den sórt sin, is é an Coimisiún a chuirfidh cuid shubstaintiúil de na ceanglais slándála ábhartha chun feidhme

Tagairtí:

Ar mhaith leat foghlaim agus comhoibriú?