Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Andmekaitsesuunised – 14. küsimus

Pöörduge tagasi andmekaitsesuuniste avalehele

 

Andmekaitsesuunised – 14. küsimus

Kogutud toetusavalduste esitamine liikmesriikidele kontrollimiseks – millised on soovitused turvalisuse tagamiseks? 

Kohaldatakse 2. stsenaariumi puhul, kui toetusavalduste esitamine toimub teie enda valitud viisil

Pärast seda, kui olete kogunud vajaliku arvu toetusavaldusi paberil või oma veebipõhise süsteemi kaudu, tuleb need esitada pädevale riiklikule asutusele kontrollimiseks ja tõendamiseks.

Selleks tuleb eraldada paberil kogutud toetusavaldused veebipõhise kogumissüsteemi kaudu kogutud toetusavaldustest.

Veebipõhiseid toetusavalduste kogumise üksiksüsteeme käsitlevate erieeskirjade kohaselt peavad süsteemid võimaldama isikuandmete krüpteerimist elektroonilisel kujul, kui need esitatakse liikmesriikide pädevatele asutustele.

Paberil kogutud toetusavaldusi võib esitada paberkandjal või skannituna nii elektrooniliselt kui ka füüsilisel andmekandjal, näiteks DVD-l. Kui toetusavaldused esitatakse füüsilisel andmekandjal (paberil või DVD-l), tuleb need esitada turvaliselt, näiteks tähitud kirjaga või kulleriga.

MÄRKUS.

Veebipõhise toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi kaudu kogutud toetusavaldusi ja paberil kogutud toetusavaldusi saab esitada ka komisjoni failivahetusteenuse kaudu.Sellisel juhul vastutab asjakohaste turvanõuete täitmise eest peamiselt komisjon.

Viited:

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?