Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Vejledning vedrørende databeskyttelse – Spørgsmål 14

Gå til forsiden til Vejledning vedrørende databeskyttelse for initiativtagere

 

Vejledning vedrørende databeskyttelse – Spørgsmål 14

Indsendelse af de indsamlede støttetilkendegivelser til kontrol i EU-landene: hvilke sikkerhedsanbefalinger gælder der? 

Gælder for scenarie 2, når støttetilkendegivelser indsendes via egne værktøjer

Når det krævede antal støttetilkendegivelser er indsamlet på papir eller via internettet ved hjælp af et individuelt system, skal de indsendes til de kompetente nationale myndigheder til kontrol og godkendelse.

Til det formål skal støttetilkendegivelser opdeles i støttetilkendegivelser indsamlet i papirform og støttetilkendegivelser indsamlet via eget onlineindsamlingssystem.

I henhold til de specifikke regler for individuelle onlineindsamlingssystemer skal systemerne muliggøre kryptering af personoplysninger i elektronisk format ved indsendelse til EU-landenes kompetente myndigheder.

Støttetilkendegivelser, der indsamles på papir, kan indsendes i papirform eller scannes og indsendes ved elektronisk overførsel eller via et fysisk medie, f.eks. en DVD. Hvis støttetilkendegivelserne indsendes i fysisk form (papir eller DVD), skal det ligeledes ske sikkert, f.eks. ved anbefalet brev eller med kurertjeneste.

BEMÆRK:

Det er muligt at indsende støttetilkendegivelser, der er indsamlet ved hjælp af et individuelt onlineindsamlingssystem, og de støttetilkendegivelser, der er indsamlet i papirform, ved hjælp af Kommissionens filudvekslingstjeneste.I de tilfælde opfylder Kommissionen en væsentlig del af de relevante sikkerhedskrav.

Henvisninger:

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?