Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Pokyny k ochraně osobních údajů – Otázka 14

Zpět na hlavní stránku Pokynů k ochraně osobních údajů pro organizátory

 

Pokyny k ochraně osobních údajů – Otázka 14

Předávání shromážděných prohlášení o podpoře členským státům k ověření – jaká jsou bezpečnostní doporučení? 

Platí pro variantu 2, kdy prohlášení o podpoře předáváte pomocí vlastních prostředků

Po shromáždění požadovaného počtu prohlášení o podpoře v listinné podobě nebo online prostřednictvím vlastního systému musíte tato prohlášení předat příslušným vnitrostátním orgánům k ověření a potvrzení.

Za tímto účelem je třeba rozdělit prohlášení o podpoře shromážděná v listinné podobě a prohlášení shromážděná prostřednictvím vašeho online systému sběru.

Podle zvláštních pravidel pro individuální online systémy sběru musí tyto systémy poskytovat šifrování osobních údajů v elektronickém formátu pro jejich předání příslušným orgánům členských států.

Prohlášení o podpoře shromážděná v listinné podobě lze předat v papírové podobě, ale lze je také naskenovat a předat pomocí elektronického přenosu nebo fyzicky, například prostřednictvím DVD. Pokud jsou prohlášení o podpoře předávána ve fyzické podobě (na papíře nebo DVD), musí být předání rovněž provedeno bezpečným způsobem, např. odesláním doporučenou poštou nebo doručením kurýrem.

UPOZORNĚNÍ:

Můžete se rozhodnout předat prohlášení o podpoře shromážděná pomocí individuálního online systému sběru, jakož i prohlášení shromážděná v listinné podobě prostřednictvím služby Komise pro výměnu souborů.V takovém případě podstatnou část příslušných bezpečnostních požadavků provádí Komise.

Odkazy:

Hledáte poradenství a kontakty?